Detaljplan för Ångkvarnen har varit på samråd mellan 4 september t.o.m. 16 oktober 2019.
Granskning av detaljplanen planeras ske under sommaren 2020. Diarienummer 2016-000384.