Under hösten och vintern 2022 har vi rivit de låga industribyggnaderna på området. Det arbetet är klart och nu planerar Lantmännen för en rivning av deras stora silos. Det arbetet planerar de att starta under mars månad för att avslutas i slutet av 2023. Därefter kan vi börja förbereda marken för att sedan starta bygget av de nya bostadskvarteren. Markarbeten planerar vi att starta vid årsskiftet 2023/2024.