Tillsammans med Uppsala kommun har Ikano Bostad och Besqab arbetat fram en plan för utvecklingen av kvarteret Ångkvarnen i Kungsängen. Området kommer att kallas för Skeppskajen och här kommer en ny levande och varierad stadsdel att växa fram. Här kommer Ikano Bostad och Besqab att bygga 1 000 nya bostäder och skapa ett stadsliv som är öppet för alla.

Skeppskajen kommer att präglas av sin ursprungliga miljö. Området var tidigare en plats för att producera kvarnprodukter och lagra spannmål. Utvecklingen av området är en del av nya Kungsängen där målet är att skapa en blandad stadsmiljö som kommer att bli en utvidgning av stadskärnan.

Än så länge är projektet i ett tidigt skede. Om allt går enligt plan kommer detaljplanen att vinna laga kraft runt 2020 och de första byggstarterna att sätta igång strax därefter. De första inflyttningarna beräknas ske tidigast 2022.