I början av januari 2021 kommer vi påbörja rivningsarbetet på området Skeppskajen. I den södra delen av fastigheten kommer ett antal byggnader i dåligt skick att rivas. Det kommer att medföra en del buller och damm för de boende i husen närmast arbetsplatsen. Vi ska försöka hantera rivningen så effektivt som möjligt för att minimera störningen för de boende.