Snart kommer vi att påbörja våra förberedelser för att bygga ut Skeppskajen-området. Vi vill passa på att visa ett antal fina bilder på nuvarande byggnader som står i stans bästa solläge. Vi kommer i framtiden uppföra modernare byggnader som fyller helt andra funktioner. Vi planerar för att skapa torg och platser för handel och kulturliv. Staden växer och vi är glada att får vara med och bidra till den utvecklingen.