Utvecklingen av Skeppskajen är i full gång. Sedan ett par veckor tillbaka pågår rivningsarbetet.

Rivningen kommer att ske i två etapper och vi försöker riva utan att det bullrar och dammar för mycket. Först ut är områdets låga byggnader och därefter rivs de stora silobyggnaderna. De tre tegelhusen mot Östra Ågatan ska inte rivas utan kommer rustas upp.

Enligt tidplan
Rivningen går enligt plan och hittills har 70 procent av de låga byggnaderna rivits och är planerad att avslutas till årsskiftet 2022/2023.

Jansson Entreprenad AB är ansvarig entreprenör för rivningen av första etappen. Rivningsmassorna kommer att transporteras ut via Sågargatan/Kungsängsesplanade och via Östra Ågatan/Strandbodgatan.

För frågor avseende rivningen hänvisas till rivningsentreprenörens e-post  info@jent.se.