Rivningsarbeten av de höga silos som stod på tomten är nu avklarade. Nu väntar marksanering och rivning av underliggande byggnationer som källare och teknikutrymmen. Detta är just nu under upphandling. Saneringen kommer pågå parallellt med utvecklingen av Skeppskajen som en ny levande stadsdel.