Detaljplanen för Skeppskajen har nu vunnit laga kraft och vi kan nu ta nästa steg i utvecklingen av området. Första steget är att påbörja rivningsarbetet för att göra plats för de nya kvarteren.

Under 2023 kommer Besqab och Ikano Bostad att starta försäljningen av de första bostadsrättsprojekten som har planerad inflyttning under 2026.

– Det känns väldigt roligt att vi nu kan sätta igång utvecklingen av Skeppskajen. Med sin industrikaraktär, sitt centrala läge och närheten till Fyrisån kommer det här att bli en unik plats i Uppsala där utvecklingen drivs gemensamt av Ikano Bostad och Besqab.

Byggnationen av bostäder i området kommer preliminärt att påbörjas 2024 och området beräknas ta cirka 7–10 år att bygga ut.