Detaljplanearbetet för området är färdigt och den 14 juni antogs den i kommunfullmäktige. Om allt går enligt plan och detaljplanen inte blir överklagad kommer vi att börja med rivningsarbeten någon gång under hösten.