Planarbetet för området går framåt. Under våren har planen godkänts i plan- och byggnadsnämnden och nu hoppas vi på ett antagande av planen i juni i kommunfullmäktige. Det kommer att bli en milstolpe för att påbörja utvecklingen av 900 nya bostäder och ett levande område i ett av Uppsalas bästa lägen.