Nu är detaljplanen för Skeppskajen på granskning mellan den 7/12 och den 11/1. En granskning betyder att kommunen kommunicerar förslaget en andra gång, efter samrådet, för att alla som vill ska ha möjlighet att lämna synpunkter. Nästa steg är att detaljplanen antas och därefter vinner laga kraft.

skeppskajen, torg med människor i rörelse