En god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla. Vi arbetar vidare med detaljplanearbetet och har tagit ett stort steg framåt nu när planen är ute på granskning. Direkt efter årsskiftet påbörjas den första rivning längst ner i söder i området, den stora rivningen påbörjas först när detaljplanen vunnit laga kraft. Vi ser fram emot fler spännande nyheter i Skeppskajen under 2021. Var rädda om varandra.

Två röda ljus med granris och kanelstång