Inom kort påbörjar vi arbetet på området Skeppskajen. I den södra delen av fastigheten kommer ett antal byggnader i dåligt skick att rivas. Det kommer att medföra en del buller och damm för de boende i husen närmast arbetsplatsen. Vi kommer att försöka hantera rivningen så effektivt som möjligt för att minimera störningen för de boende och vi kommer hålla alla grannar kontinuerligt uppdaterade om läget. Informationen här på skeppskajen.nu uppdateras löpande.